Web Performansı İçin Neler Yapılmalı?

 • Belki CDN, geç yanıt veriyordur ?
 • Belki kullanıcıya yüklettiğiniz font dosyalarının boyutu çok büyüktür.
 • Belki resim dosyalarınızın boyutları gereğinden büyüktür.
 • 200x200 boyutunda bir resim göstermemiz gereken yerde, 600x600 boyutunda bir resmi kullanıcıya yüklettiğimiz zamanlar oluyor.
 • jQuery, Bootstrap, Font-Awesome gibi kütüphaneleri projeye dahil ettiğimiz zamanlarda, hiç kullanmadığımız yazı tipleri, ikonlar, kod parçaları dosya boyutunu yükselttiği için, kullanıcıya gereksiz yere dosya yükletiyoruz.
 • 1 tane modal açtırmak için, -afedersiniz- “jquery ve jquery kütüphanesi” kullanmak zorunda mıyız?

Gereksiz Verilerden Kurtulun!

 • X bir haber sitesi, ziyaretçilerin herhangi bir tıklama yapmadan, haberleri ve fotoğrafları görebilmesi için, anasayfasına bir sürü slider eklemiş.
  Sayfa yüklendiğinde tüm fotoğraflar kullanıcı tarafından göz gezdirilmese bile, bilgisayarına indirilecek.
 • Her kullanıcının sayfanıza gelip, en aşağıda bulunan slider’ı kullandığını, orada yüklettiğiniz en kötü ihtiamli düşünüp, 200kb’lık 5–6 fotoğraftan oluşan galeriyi kullandığını ölçtünüz mü? Ziyaretçi tarafından hiçbir zaman görüntülenmeyecek gereksiz kaynakları indirterek, yüksek bir maliyete sebep oluyorsunuz.
 • B Sitesi, web sayfasını Mobil Tarayıcılar ile uyumlu yapmak için, Bootstrap Framework’ünü sayfasına dahil etmiştir. 126KB CSS ve 29KB JS, toplamda 155kb’lık bir veriyi boş yere kullanıcıya yükletmeye başlamıştır.

Dosyaları Birleştirin

Kullanıcıyı Unutmayın!

Tarayıcı Önbellekleme

Sıkıştırın!

Steam İnceleme

Digigame İnceleme

 • Resimler optimize edilmemiş.
 • Sunucu oldukça yavaş.
 • Herşey “pat” diye yükleniyor.
 • Statik dosyalar birleştirilmemiş.
 • Ürün fotoğrafları 100–300kb arasında değişiyor.
 • 1 MB’lık background görseli ile, Fedon’un kırdığı tabaklar kadar olmasada, kendince şov yapıyor.

Alman Olun!

--

--

--

Software Developer, Music Producer

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Oğuzhan Aslan

Oğuzhan Aslan

Software Developer, Music Producer

More from Medium

Visualizing Audio Features of Spotify Tracks using D3.js

The Power Of Chrome DevTools

Component Performance Monitoring in Svelte with Svelcro

Phase 1 Project