Coffeescript Nedir?

Coffeescript, Javascript kodu üreten bir framework’ü kaynaktan kaynağa derleme yapan geliştirme aracıdır diyebiliriz. Bu yapıyı tasarlayan Jeremy Ashkenas’dır.

Uzun uzun Javascript kodları ile boğulan veya yorulan biriyseniz tam işinize yarayacak bir framework yapısına sahiptir. Az ve öz kuralı ile çalışan bir yapıdır. Coffeescript derleyicisinin Ruby ile yazıldığını ayrıca ifade etmek isterim. Kod blokları girintiler ile ayrılır, JavaScript’in satır sonlarında noktalı virgül kullanma gibi yazım kurallarını da içermez. Siz Javascript yazmak yerine daha sade, daha okunaklı Coffeescript dilinde yazıyorsunuz daha sonra Coffeescript derleyicisi bunu JavaScript diline çeviriyor.

Coffeescript’i nasıl kullanılır ve nasıl yüklenir?

Coffeescript’in klasik kuralı: “Bu sadece düz…

SASS NEDİR?

SASS (Syntactically Awesome StyleSheets) 2006 yılında Hampton Catlin tarafından, CSS ve CSS3’ü Ruby diline benzer bir yapıyla geliştirmek fikri ile ortaya çıkan bir Ruby Gem’dir. 2008 yılına kadar Hampton tarafından geliştirilmeye devam eden Sass, şu anda Github üzerinde bulunan repo ile yüzlerce developer tarafından geliştiriliyor. Kendi web sitesinde yer alan tanımı ise olgun, istikrarlı ve güçlü profesyonel seviyedeki CSS uzantı dilidir.

SASS nedir? sorusuna kısaca cevap vermek gerekirse; CSS’in bir programlama dilinin dönüşmüş hali denilebilir. Daha açıklayıcı bir şekilde kod yapısı oluşturmanıza ve uzun uzun CSS yazmanıza gerek kalmamakta. İç içe yapılar oluşturulabilir, değişkenler kullanabilirsiniz. SASS dosyasını web…

Oğuzhan Şengül

Front-End Developer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store