Nükleotid daha tercih edilir bir terim.
Elçin Ekşi
1

“Nükleotit, bir fosfat, beş karbonlu bir şeker (deoksiriboz) ve bir azotlu organik bazdan oluşan bir kimyasal bileşiktir. Nükleotitlerin baz kısmı olan nükleobazlar pürinler ve pirimidinler olarak ikiye ayrılır. Adenin veguanin birer pürin, sitozin, timin ve urasil ise birer pirimidindir. Nükleotitlerin pentoz kısmı ribozveya deoksiriboz’dur.” Sizin için google’ladım. Bu sonuca ulaştım.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Oğuz Doğan’s story.