En İyi Arkadaşlık ve Canlı Sohbet Uygulamaları

Ogzlsy
Ogzlsy
Feb 10 · 3 min read

Mobil dünya geliştikçe farklı uygulamalar biz insanların hayatlarında geniş bir yer ve zaman kaplamaya başladı. Dünya üzerinde popüler olan ve kullanılan birçok dating app olsa da bu yazıda en çok kullanılan birkaç dating uygulama karşılaştırmasını günümüzün gitgide popülerleşen uygulaması Rampy üzerinden değerlendireceğiz. Hazırsanız başlayalım.

Bumble

Bumble, eski bir Tinder çalışanın 2014 yılında kurduğu uygulamadır. Tinder’a benzer özellikler barındıran uygulamanın tek farkı kontrolün tamamen kadınlarda olmasıdır. Eşleştirme yapıldığında kadınlar erkeklere mesaj gönderir. Mesajın 24 saat içerisinde cevaplandırılması gerekmektedir. Kolay ve hızlı bir kayıt olanağına sahip olan Bumble, dating uygulamaları içerisinde sadece kadınların eşleşmelerde mesaj atabileceği bir uygulama olduğundan dolayı bu yönüyle tartışılabilmektedir. Rampy bu ve bunun gibi kısıtlamalar içermeden insanların birbirleriyle kolayca eşleşebilmesini sağlayan bir kişilik analiz testi uygulayarak yine Bumble’dan bir adım öndedir. Kısıtlamalara ve Premium özelliklere bakıldığında birçok farklı kolaylığı ve rahatlığı Rampy ile elde edebilirsiniz.

Rampy

Dating uygulamaları arasından farklı özellikleriyle sıyrılmayı başaran Rampy, milyonlarca kullanıcının sosyalleşmek, tanışmak ve sohbet etmek için kullandığı en akıllı arkadaşlık uygulamalarından birisidir. Bir dating uygulamasından çok daha fazlasını içeren Rampy, kişilik analiz testi ile kullanıcının kişiliğinin temel özelliklerini ortaya çıkarak eşleştiği profilleri gösteren bir arama teknolojisine sahiptir. Böylece kullanıcıların kendilerine en uygun profilleri arama sayfasında görebileceği bir ağ oluşmaktadır.

Rampy, etkinlikler oluşturabileceğiniz ve bu etkinliklerle buluşmalar ayarlayabileceğiniz bir dating uygulamasıdır. Ayrıca uygulamanın en göze çarpıcı özelliklerinden birisi de tartışma sayfası ile güncel ve popüler konu başlıkları oluşturarak tüm kullanıcılara tartışmaya davet edebilir, sosyalliğin ve arkadaşlığın tanımını fikirler çerçevesinde yeniden tanımlayabilirsiniz.

Rampy uygulamasını keşfetmek için Android Play Store ya da iOS Appstore’dan ücretsiz indirebilirsiniz. Yeni insanlarla tanışmanın en yenilikçi yolunu şimdi deneyimle!

Hadi Rampy’le!

Tinder

Günümüzün en popüler dating uygulamalarından birisi olan Tinder, uzun vadeli ilişki (Long Term Realtionship) mottosuyla birçok uygulama kullanıcısının uğrak noktası haline gelmiştir. Kullanıcı özelinde profil sayfalarının kısa olması kullanıcı açısından hızlı bir karar vermesi ile sonuçlanır. Bu da uygulamanın en çok tartışılan dezavantajlarının başında gelmektedir. Kullanıcılar eşleştikleri kişiler hakkında fazla bilgi sahibi olamazlar. Rampy, farklı ve teknolojik altyapısı sayesinde kullanıcıların istedikleri kişiyle eşleşmelerini sağlarken aynı zamanda kendi özellikleriyle karşıdaki kullanıcının özelliklerinin karşılaştırdığı bir sayfa ile daha fazla bilgi sahibi olma özelliğini taşır.

Happn

Happn, sizi yakın konumunuzda bulunan kişilerle eşleştiren bir dating uygulamasıdır. Happn daha çok yakında bulunan kişilerle tanıştırmayı amaçlayan bir uygulamadır. Bu da kullanım açısından bazen sıkıntılı durumlara neden olmaktadır. Bulunduğunuz ortamdaki kişileri size gösterdiği için uygulama bir süre sonra kullanıcılar tarafından sıkıcı hale gelebiliyor. Rampy hem yakın konum araması hem de uygulama içerisinde özelliklerinize en yakın kişileri sizle eşleştirmesi nedeniyle birçok dating uygulaması arasından rahatlıkla sıyrılabilmektedir.

Badoo

Dating uygulamaları arasında uzun geçmişe sahip bir uygulama olan Badoo, profil eşleşmeleri, fotoğraf kaydırma özelliği ile arama ve Premium özellikleri ile dating uygulamaları arasında popüler bir yere sahiptir. Popüler dating uygulamalarının kullanıcılar tarafından hoş karşılanmayan en kötü özelliklerden bir tanesi sahte profillerdir. Birçok uygulama gibi Badoo’da her ne kadar bunu yapmadığını ve bununla ilgili önlem aldığını söylese de gerçekte çok kullanıcıya sahip uygulamaların bunu kanıtlayabilmeleri neredeyse olanaksız görünmektedir. Rampy, uzman ve psikologlar eşliğinde hazırlanan kişilik analiz testi sayesinde size en uygun eşleşmeyi kişilik özelliklerinize uygun ve gerçek bir profili sizinle eşleştirmektedir.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade