Ole-Harald Nafstad
Ole-Harald Nafstad

Ole-Harald Nafstad

Teknologi, innovasjon og medier.