Tăng doanh thu với một số mẹo tận dụng phòng khách sạn

Làm gì để tận dụng được tối đa năng suất sử dụng phòng?

Việc bán phòng cũng như cho thuê phòng khách sạn là việc tất yếu để đưa khách sạn tới lợi nhuận.Mọi việc trong khách sạn đều xoay quanh công việc cho thuê phòng.Nhưng không phải chủ khách sạn nào cũng biết cách tận dụng được tối đa năng suất của phòng, mặc dù khách sạn bạn có đông khách đi chăng nữa, việc không biết cách sắp xếp điều hành buồng phòng hợp lý cũng khó có được lợi nhuận tối đa mà khách sạn có.

Vậy làm sao để tăng được lợi nhuận tối đa bằng cách sử dụng buồng phòng hợp lý?

Hãy lên kế hoạch cho việc sử dụng phòng, phân loại chúng theo nhiều đối tượng khách sử dụng.ví dụ hãy phân loại các đối tượng nghỉ theo giờ, ngày, tuần, tháng.Lúc đó bạn sẽ biết phải làm gì với phòng của mình.

Hãy minh bạch trong giá cả buồng phòng và dịch vụ của khách sạn, hãy luôn để khách hàng thấy những giá cả của khách sạn là rõ ràng và minh bạch, tránh sự hiểu lầm khách hàng sẽ quay lại nếu hài lòng.

Hãy luôn giữ phòng sạch se, sẽ chẳng có vị khách nào muốn quay lại để tận hưởng một phòng không được vệ sinh sạch sẽ cả, thậm chi vị khách đó có thể sẵn sàng bỏ về giữa chừng nếu họ không chấp nhận được phòng đó.điều đó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của khách sạn.

Cần một nhân viên điều phòng tốt, nắm bắt được lượng phòng liên tục, có thể đặt phòng, check phòng cho khách dựa trên các thông số cần thiết, linh động trong việc cho thuê phòng, không cần phải có phòng sẵn sàng cho thuê mới dám cho đặt.Để làm được điều đó người điều phòng cần có phần mềm quản lý khách sạn để cập nhật mọi lúc thời điểm của khách sạn.

Trên là một số cách để bạn có thể tận dụng tối đa được buồng phòng khách sạn mình nhằm tăng lợi nhuận và tối đa năng suất sử dụng phòng, tránh lãng phí, k để phòng rảnh.Đây là một việc cực quan trọng bởi kinh doanh khách sạn cũng chính là bán hàng, và hàng ở đây là buồng phòng.Chúc các bạn thành công!

Like what you read? Give Most Vina a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.