Rewiew : Sushi Hiro @ Rama 9


ตอนที่คิดจะไปกินกันก็ 17.55 น. เข้าไปแล้ว

ก็โทรถามทางร้านว่าต้องไปยังไง

เขาบอกว่าให้ไปรอรถของคอนโดเบลแล้วนั่งเข้ามา

ถึงหน้าร้านประมาณ 18.30 พอดีเป็นวันที่มีลดราคา 60 – 70% คนเลยเยอะมากๆ

ได้เข้ามานั่งข้างในดูเมนู รอเรียกตามคิวไปพลางๆ

ถ่ายไว้ได้เท่านี้ ถึงคิวพอดีได้ที่นั่งบริเวณ Bar ประมาณเวลา 18.58 น.

บรรยากาศรอบๆ

รอประมาณ 15 นาที อาหารจานแรกก็มาแล้ว

ยำแซลมอน (Salmon Tataki)

จานต่อไปก็ตามๆกันมา

Salmon Sashimi (x 2)

ชิ้นหนาใหญ่อลังจริงๆค่ะ หนากว่าไอโฟน6อีก 😂😂😂

Crunchy Tempura Roll

อร่อยดีค่ะข้างกรุบกรอบข้างในนุ่มๆหยุ่นๆ

ต่อไปก็ Spicy Maguro Roll

Unagi Sushi 2 ชิ้น ไม่ทันได้ถ่ายค่ะ แฟนกินเร็วมาก 😂😂😂😂

สุดท้าย Hilight

Otoro Sushi & Chutoro Sushi

ปิดท้ายด้วย

ของหวาน(Free of the day)

Honey Vanila Pudding (มั้ง?)

อร่อยยยย หวานเด้งๆ แฟนไม่ชอบกินของหวานเลยได้กินเกือบสองถ้วยเลย อิ_______อิ

ค่าเสียหาย ก็สาหัสอยู่นะ 😅

Like what you read? Give Oil Chatsuda a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.