Kolay Sınav — YKS,TYT,LGS,KPSS Hazırlık

Okan Berk Eren
Dec 15, 2017 · 2 min read

Sınavlara hazırlanmak hiç bu kadar kolay ve eğlenceli olmamıştı. Çözemediğin soruların fotoğrafını çek paylaş ve sorun ücretsiz olarak anında cevaplansın. Kolay Sınav Sosyal kısmında çalışma ortamının fotoğrafını paylaşabilir, motivasyon hikayeleri yazabilir, sınavlarla alakalı sorular sorabilir, tavsiyeler alabilirsin. Bunları yaparak binlerce takipçiye ulaşabilir ve binlerce beğeni alabilirsin. Ücretsiz Soru Bankası ile binlerce testi ve çıkmış soruları çözebilirsin. Üstelik bunların hepsi ÜCRETSİZ! Üniversite sınavına hazırlanmak hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı!

Kolay Sınav YKS- TYT — YGS -LYS -KPSS — TEOG ile hangi derslerin sorularını paylaşabilirsin?

• Matematik
• Türkçe
• Edebiyat
• Tarih
• Coğrafya
• Din
• Felsefe
• Fizik
• Kimya
• Biyoloji
• İngilizce
• Tüm YGS-LYS-YKS-TYT-KPSS Dersleri ve Konuları

Kolay Sınav Uygulaması ile neler yapabilirsin?

• Çözemediğin soruları sorabilirsin. Başkalarının sorduğu soruları cevaplayabilirsin.
• Seninle birlikte üniversite sınavına hazırlanan kişilerle Sosyalleşebilirsin;
• Çalışma masanın, çalışma ortamının fotoğrafını paylaşabilirsin.
• Motivasyon hikayeleri yazabilir, okuyabilirsin.
• Sınavlarla alakalı istediğin soruyu sorabilirsin.
• Üniversite sınavıyla alakalı her şeyi paylaşabilirsin.
• Başka kullanıcıları takip edebilir ya da binlerce takipçiye ulaşabilirsin.
• Gönderileri beğenebilir, sende binlerce beğeniye ve takipçiye ulaşabilirsin.
• Ücretsiz Soru Bankası ile binlerce soruyu çözebilirsin.
• Çıkmış Üniversite Sınav Soruları çözebilirsin.
• Gerçek bir deneme ortamındaymış gibi süreni, netini, doğrunu, yanlışını görebilirsin.
• Bunların hepsini hiçbir limite takılmadan sınırsızca tamamen ÜCRETSİZ yapabilirsin!

Soru sormaya ihtiyacın yok mu? O zaman Kolay Sınav Sosyal ile motivasyon hikayelerini oku, çalışma ortamını paylaş, ders kitapları hakkında fikir alışverişi ve daha fazlasını yap! Kolay Sınav üniversite ve diğer sınavlara hazırlananların en akıllı yardımcısı.

Android İndirmek İçin Tıklayın.

İOS İndirmek İçin Tıklayın.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade