Cihazınızın play services güncellemelerini kontrol ettiniz mi?. Ondan kaynaklanıyor olabilir.
Sinan Yılmaz
22

Güncel hocam. SHA1 koduyla ilgili bir sorun buldum ama çözüme kavuşturamadım. İşyerindeki pc de çalışıyorken evde çalışmadı. Evdeki pc nin sha1 kodunu da ekledim o zaman çalıştı. Ama telefondaki problem devam ediyor.

Like what you read? Give Okan Durmaz a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.

Responses
The author has chosen not to show responses on this story. You can still respond by clicking the response bubble.