This story is unavailable.

Oktay ELİPEK de cevap verecektir ama ben ortağı olarak soruyu cevaplayayım :)

Çünkü gözlemlemek istediğimiz kitle zet.com müşterileri idi. Yani konu poster tasarımı/üretimiyle birlikte çimentodan yapılmış saksıya 80 TL veren, 5 boncuktan oluşan “özel tasarım küpe”ye 140 TL vermeye niyetli ya da oyulmuş tahta içindeki ampule 295 TL bayılan kitleyi merak ettik. Açıkçası kolayımıza da poster tasarlayıp basmak geldi. Kısaca biz tasarımın kendisi ve müşterisi ile ilgileniyoruz; poster herhangi bir araç.
Instagram belki olabilirdi; ama öyle tercih etmedik.

Aslında sorun satamamakta değil istediğimiz gibi satamamakta.

PDF konusu yeni bir kapı açtı, belli bir zaman alacak ama açıklayamayız şimdilik :) Yani biz devam ediyoruz sadece yolları, yöntemleri değiştirerek. That’s the way we like it ;)

Like what you read? Give okan surel a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.