хамт олондоо инноваци, технологид суурилсан хөгжил, хурдтай соёлыг бий болго

Компаниуд, Корпорацууд нь инноваци, шинэчлэл хийх их хэмжээний нөөц бололцоотой хэдий ч ихэнхдээ нэгэн хэвийн үйл ажиллагаа, тогтворгүй менежмент, уламжлалт соёлд баригдсан хандлагаас болж шинэ, шинэлэг санаачлагыг хөгжүүлэх, бодит дэвшлийг нэвтрүүлэх боломжуудыг алдан, зогсолтын байдалд ордог.

Тиймдээ ч маш хурдтай өөрчлөгдөж буй бизнесийн өрсөлдөөнт орчинд тэсч үлдэж чаддаггүй. Тэгвэл хэрхэн инновацлаг байх вэ? Хэрхэн үргэлж шинийг сэдэгч хэрэгжүүлэг болох вэ? Хэрхэн өрсөлдөх чадвараа нэмэгдүүлэн, хурдтай бөгөөд шинэлэг удирдагч байх вэ? зэрэг асуултад бид хамгийн түрүүнд байгууллагын Соёлын Өөрчлөлтөөс эхэлнэ гэж хариулна.

Stanford University — ”Design Thinking”
Harvard University -“Jobs Theory”
Google Ventures — “Design Sprint”

Зэрэг дэлхийд тэргүүлэх компаниуд, сургуулиудын урт хугацааны судалгаа, соёл, үйл ажиллагаанаас боловсруулсан цогц сургалтыг энэхүү хоёр өдөр заахаар боллоо.

Энд дарж дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай!