sosyal bilimlerde anket
sosyal bilimlerde anket
Photo by Nik MacMillan on Unsplash

GİRİŞ

Nitel araştırma türlerinden biri olan anket tekniği, belli bir konuda bir evren ya da örneklemi oluşturan kişilere sorular yöneltme aracılığıyla yürütülen bir veri toplama tekniği olarak tanımlanabilir. İlk görülen anket çalışmaları Amerika’da Horace Mann tarafından 1847 yılında, Avrupa’da ise 1872 yılında Galton tarafından ilk defa bir araştırma tekniği olarak kullanıldığı bilinmektedir.

ANKET

  1. ANKET KAVRAMI

Anket, araştırmacının ihtiyaç duyduğu bilgileri elde edebilmesi için, belirli konularda insanların fikirleri ve duyguları hakkında bilgi topladığı bir veri toplama yöntemidir. Anket, araştırmacıların ihtiyaç duyduğu araştırma sorularına cevap bulabileceği verileri elde etmesini sağlayacak sorulardan oluşmalıdır. İyi bir anket araştırması şu özelliklere sahip olmalıdır:

⦁ Araştırma yapılan kitledeki her bir birey eşit ya da bilinen bir olasılıkla seçilme şansına sahip olmalıdır. …

About

Oktay Ergun

certainly uncertain | oktayergun.com.tr

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store