Legalize

Втомився, не встигнув, забув, пропустив.

Заходить, вітається, посміхається, сідає.

- Дмухнути б!
- Дмухнемо?
- Дмухнемо?!
- Дмухнемо.
- Дмухнімо!

Дістає, відсипає, крутить, підпалює. Дмухаємо. Ширяться, розширяються, палають. Дивимося, не кліпаємо. Сміємося. Не можемо зупинитися. Зупиняємося.

Сушить. Шукаємо, відкорковуємо, наливаємо, п’ємо. Наливаємо, п’ємо. Наливаємо, п’ємо. Не сушить.

Відпускає. Відсипаю, кручу, підпалюю, тягну. Тягнеться, горить, димить. Кашляю, стукає, запиваю. Дотягую. Впав, заплющив, мрію.

Like what you read? Give Vlad Okvoloh a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.