Sverigebilden är fortfarande skev

Idag (nationaldagen) så är det 6 år sen vi invigde den crowdsourcade utställningen Fotoboken om Sverige där 44 unga fotografer skildrade sin bild av vardagen i Sverige.

Problemen finns fortfarande kvar. Den officiella Sverigebilden idag utgår sällan från människors vardag och liv. Det är en självbild som inte överenstämmer med verkligheten. Istället visas utopin och naturen, ofta utan människor. Något som många känner igen som Sverige, men en verklighet som få lever i.

Fotoboken om Sverige var ett fotoprojekt som sommaren 2008 samlade in unga människors bild av Sverige som ett alternativ till en dominerande sverigebild med Ishotellet i Jukkasjärvi, älgar vid en sjö i solnedgång, röda stugor med vita knutar, midsommar i svensk skärgård samt IKEA och Abba.

Problemet med Sverigebilden är att den måste kunna innehålla fler bilder och olika sanningar, inte bara 1 tillrättalagd bild. Vi måste också kunna visa oss svaga. En bild av ett land utan självkritik andas snarare propaganda än öppen- och ärlighet.

Problemen är fortfarande de samma

Reklam istället för verklighetsbeskrivningar

Svenska institutet (SI) jobbar med varumärket Sverige. Även om SIs arbete har blivit bättre under åren med tex (Curators of @Sweden) och förnyade Sweden.se så kvarstår problemet att Sverigebilden är för redigerad och för tillrättalagd. Allt är positivt. Bildspråket är uteslutande fullt med färg. Något som påminner om reklam snarare än dokumentärfoto.

På många sätt tror jag att Sverigebilden skulle kunna behöva visa en mer diversiferad bild av Sverige som känns mer autentisk och mindre reklam/PR.

När man går runt i Stockholm så inser man att de turister som lockats hit snarare är rika medelålders turister än de unga världsmedborgarna. Varför lockar Sverigebilden de gamla men inte de unga? Skulle det kunna vara så att unga resenärer idag kräver en mer smutsig och oredigerad bild av en plats för att bli lockade dit?

Trots de har det hänt mycket med med Svenska Institutets arbete med den officiella Sverigebilden. Förhoppningsvis är utvecklingen på rätt väg.

Bristande mångfald på Svenska institutet

En snabb googling visar att de flesta som jobbar med Sverigebilden på SI bor i innestad, närförort eller finare villaområden. Exempelvis: Norra Djurgårdsstaden, Vasastan, Örnsberg, Liljeholmen och Telefonplan. Den information jag hittar visar inte på att någon av de som jobbar med Sverigebilden bor i blå eller röda linjens miljonprogram. Hur påverkar det egentligen oss att de tjänstemän som arbetar med den offentliga bilden av Sverige, uteslutande lever på den ena sidan i en allt mer segregerad stad? Och hur representativ blir Sverigebilden av Sverige om alla tjänstemän bor i Stockholm?

En snabb googling visar var de anställda som jobbar med Sverigebilden på Svenska Institutet bor. (Läs: innestad, närförort eller finare villaområden.)
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.