Bu güzel yazı için eline sağlık Olcayto.
Goktug Gedik
11

Güzel yorumun için çok teşekkürler Göktuğ. Yazdıklarına katılıyorum, ama öyle bir pazar halini aldı ki nerelere gideceğini kestirmek de çok güç. Sadece işin rengi fena halde değişecek çok belli ki.

Like what you read? Give Olcayto Cengiz a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.