Právě vyšel Internet Trends Report pro rok 2018. Nejdůležitější technologické statistiky a trendy sleduje Mary Meekerová, která do svého každoročního přehledu zahrnuje vše od mobilních zařízení po konkureční boj mezi technologickými giganty. Její zpráva o internetových i technologických trendech čítá 294 slajdů, tady je to nejdůležitější.

V roce 2018 bude…

V České republice můžete v současnosti v provozu potkat přibližně 2 tisíce elektromobilů. Jejich majitelé si je oblíbili zejména díky okamžitému poskytnutí plného výkonu, neuvěřitelné akceleraci i nulovým lokálním emisím. Jejich masivnímu rozšíření však brání nejen vysoká pořizovací cena, ale také nepřipravenost výrobců baterií a infrastruktury.

První elektromobil se u nás proháněl už v roce 1895

Za automobilem na elektrický…

“Women viewing modern art with black and white surveillance cameras on wall in Toronto” by Matthew Henry on Unsplash

Největší asijský tygr hodlá počínaje rokem 2020 přebrat kontrolu nad chováním i myšlením svých obyvatel. Systém vzniká pod záštitou čínské komunistické partaje — a s velikým přispěním soukromých komerčních subjektů. Už za několik let bude tzv. Social Credit System občanům i firmám udělovat „sociální kredit“. Vzkaz vlády je jednoduchý: „Chovej…

Umělá rekurentní neuronová síť se naučila využívat paměť, nastudovala si dílo několika desítek tisíc autorů literárního serveru Písmák.cz a pustila se do psaní. Generuje gramaticky správné, stylisticky zdařilé a obsahově poměrně zajímavé básně. Neokopírovala ani jediný verš, ovšem její práci je nutné označit jako kompilační, protože vychází právě ze znalosti…

Olda Neuberger

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store