12 år. Grattis, du blev i alla fall äldre än världens yngsta katolska helgon.

Heliga Maria Goretti blev bara 11 år gammal.

I unga år hade Maria hamnat hos en styvfamilj på landet söder om Rom, efter att hennes pappa dött. Efter ett par år i familjen gjorde en av hennes fosterbröder, Alessandro, sexuella närmanden när resten av familjen var sysselsatt ute på åkrarna. Hon vägrade gå med på vad pojken förelog eftersom det var en dödssynd. Som svar högg han henne 14 gånger med en kniv.

Hon fördes till sjukhus men Marias liv gick inte att rädda. På sin dödsbädd förlät dock Maria sin styvbror och hoppas få återförenas med honom i himlen, enligt legenden.

48 år senare, 1950, helgonförklarades Maria på på Petersplatsen i Rom. Närvarande var Marias mor men även Alessandro som efter att ha suttit i fängelse i nästan 30 år gått i kloster och blivit munk.

Så här sa påven Pius XII när Maria Goretti helgonförklarades.

Som alla vet fick jungfrun obeväpnad dra ut i den grymma striden. En våldsam blind stormvind kastade sig oförtänkt mot henne och sökte fläcka och kränka hennes änglalika renhet. När hon befann sig i högsta fara, hade hon kunnat upprepa vad författaren till den gyllene boken Om Kristi efterföljelse har skrivit: “Om jag ansätts och plågas av många lidanden, fruktar jag intet ont, så länge din nåd är med mig. Den är min styrka, den ger mig råd och hjälp. Den är mäktigare än alla fiender.”

Show your support

Clapping shows how much you appreciated I alla fall äldre än’s story.