16 år. Grattis, du blev i alla fall äldre än kung Edward VI.

Kung Edward VI blev bara 15 år.

Edwards regeringstid präglades dessutom av fler problem än hans hälsa: ett krig med Skottland som inte gick alls bra, och det faktum att England bytte religion. På mitten av 1500-talet slutade engelsmännen abrupt att vara katoliker, vilket bland annat innebar att präster fick gifta sig och så stora förändringar skapade såklart oro bland folket. Trots det ses den unge religionsintresserade despoten haft stor del i den engelska reformationen. Det är också det han är mest känd för.

I januari 1553 blev kungen sjuk. Han fick feber och en hosta som vägrade ge med sig. Under våren när det stod klar att kungen var dödligt sjuk blev det plötsligt också viktigt att försöka se till att Edwards halvssyster Mary, rättmätig arvtagare till kronan, sattes ur spel. Hon var nämligen KATOLIK. De nyfrälsta protestanterna var alltså livrädda att hon skulle vrida tillbaka klockan och återknyta banden med påven.

Istället hittade maktens män en annan ersättare, Lady Jane Gray. Det var ingen vidare bra lösning. Mary hade starkt stöd hos folket och när de som en gång smitt planen märkte hur stödet för den rättmätiga drottningen utökades gjorde man en ny gir: Lady Jane fängslades, dömdes för förräderi och halshöggs efter bara tio dagar som drottning.

Då var Edward redan begraven, lyckligt ovetandes om att hans frånfälle ofrivilligt kostat ytterligare ett liv. Kanske möttes Edward och Lady Jane i himmeln, det hade han gillat.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated I alla fall äldre än’s story.