6 år. Grattis, du blev i alla fall äldre än en 5-årsplan.

Året är 1928. Fyra år efter Lenins död har Stalin stärkt greppet om makten i Sovjetunionen och utmanövrerat Trotskij och de andra bolsjevikleninisterna. Stalin styr bort från Lenins önskan att stötta den internationella socialistrevolutionen, för att istället bygga upp ett militärt och ekonomiskt starkt Sovjetunionen som kan stå emot splittring inifrån, och hot utifrån.

Den första ekonomiska 5-årsplanen lanseras för att stärka det unga landets industriella kapacitet. Ambitiösa mål sätts. På fem år ska exempelvis den tunga industrin öka med 330%, och konsumtionen öka med 70%.

För att få arbetskraft till industrin kollektiviseras jordbruket (inte enda orsaken till kollektiviseringen dock). Katastrofal svält bryter ut i bland annat Ukraina när överskottet från det ineffektiva jordbruket skickas till städerna för att förse industriarbetarna med mat.

För att nå målen, som man ändå långt ifrån gjorde, ökade antalet personer som dömdes till arbetsläger kraftigt, många av dem bönder som motsatte sig kollektiviseringen.

Miljontals människor dör till följd av 5-årsplanen, och lidandet är enormt. Men det ändrar inte elitens syn på 5-årsplanens duglighet. Man behåller systemet med 5-årsplaner fram till Sovjetuionens kollaps 1991, då den trettonde planen i ordningen avbryts efter endast 1 år.

Like what you read? Give I alla fall äldre än a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.