78 år. Grattis, du blev i alla fall äldre än en av världens första kvinnliga vetenskapsprofessorer.

Marie Stopes, född 1880 var lite av ett geni på sitt område — det vill säga inom biologi och geologi. Så pass framträdande att hon vid 24 års ålder hade skrivit sin doktorsavhandling och börjat undervisa. Och hon var inte bara ung och var också världens första kvinna på sin post.

Marie Stopes var dessutom pionjär på flera andra sätt. I hennes bok Married love blev hon också en högljudd förespråkare för preventivmedel (enligt ryktet var hon själv oskuld här hon skrev boken).

Boken var så kontroversiell så att den blev bannlyst i USA bland annat. Detta var ingenting man snackade högt om i början av 1900-talet och dessutom öppnade hon en abortklinik några år senare tillsammans med sin nye make.

Men säg den människa som är helt igenom god. Även solen har sina fläckar och Marie Stopes fläck var att hon var lagt lite åt det rasbiologiska hållet. Visst, det var andra tider då, men att man som Stopes är en ivrig påhejare av eugenik, det vill säga en tvångssterilisering av enligt Stopes underlägsna människor är svårt att se mellan fingrarna på.

20 år efter hennes död skapades ett internationellt samfund i hennes namn som delade ut gratis preventivmedel till kvinnor och hjälpte till med aborter. Och eftersom hon inte längre levde behövde man inte heller ta hänsyn till den svartare sidan av Stolpes åsiktsregister.

Marie Stopes blev 77 år gammal.

— — —

Du blev i alla fall äldre än.. är en ge-bort-bok för dig som ska gå på födelsedagskalas. Hoppas vi. Den är inte klar ännu. Så för att få tummen ur, so zu sagen 🇩🇪, är vi (Johan Thornton och Anders Ekman) med i #blogg100 och ska försöka skriva de 100 historier som behövs under 100 dagar. Hehehehe.

Och boken då.. jo. Den kommer att innehålla 100 berättelser om döda historiska personer eller försvunna fenomen. Det kan vara exempelvis författare, politiker, stilikoner, sportstjärnor, modeskapare, skådespelare, eller musiker — eller lagar, rekord eller något annat som inte finns längre. Respektfullt och, där det passar, med glimten i ögat. En liten påminnelse om livets förgänglighet och vikten av att ta vara på varje dag, månad och år.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.