80 år. Grattis, du blev i alla fall äldre än Hawaiis sista drottning.

Innan den amerikanska koloniseringen av Hawaii var öriket en monarki. Lili’uokaliani var rikets sista drotting och satt på tronen, som hon ärvt av sin bror, i tre korta år i slutet på 1800-talet innan öarna blev en av de förenta staterna och således också republik i och med att drottningen störtades.

Det amerikanska övertagandet var inte helt populärt på Hawaii dock och en kontrarevolution skedde år 1895. Amerikanerna skyllde till viss del på den avsatta drottningen och satte henne i husarrest, trots att hon själv sa att hon var helt oskyldig. Hon släpptes dock ut året efter och fick fortsätta med sitt liv. Ett liv som nu innebar att hon inte var kunglig alls.

Men det som var lite annorlunda för denna kvinna, född i den lyxigaste av miljöer och uppfostrad samt skolad på bästa sätt var att hon gillade att skriva låtar. Under sitt 79 åriga liv hann hon skriva över 100 låtar. Den mest kända heter Ahola Oh’ och skrevs faktiskt under hennes tid i husarrest.

Lili’ dog 1917.

— — —

Du blev i alla fall äldre än.. är en ge-bort-bok för dig som ska gå på födelsedagskalas. Hoppas vi. Den är inte klar ännu. Så för att få tummen ur, so zu sagen 🇩🇪, är vi (Johan Thornton och Anders Ekman) med i #blogg100 och ska försöka skriva de 100 historier som behövs under 100 dagar. Hehehehe.

Och boken då.. jo. Den kommer att innehålla 100 berättelser om döda historiska personer eller försvunna fenomen. Det kan vara exempelvis författare, politiker, stilikoner, sportstjärnor, modeskapare, skådespelare, eller musiker — eller lagar, rekord eller något annat som inte finns längre. Respektfullt och, där det passar, med glimten i ögat. En liten påminnelse om livets förgänglighet och vikten av att ta vara på varje dag, månad och år.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.