Påsken 2016 fra svenskelandet

Påsken 2016 og vi har kommet til skjærtorsdag. I Norge er alt ting stengt, men her i sverige er det helt normale åpningstider. Hvorfor denne forskjellen? Folk skal jo ha mat selv om det er påske ! Dette kommer inn i rekken av tullete begrensninger som pålegges det norske folk. Vi kan ikke ha søndagsåpne butikker over 100 kvadratmeter, med mindre man da bor i en turistkommune. Kan det ikke være opp til den enkelte butikk om de vil ha åpent på søndag eller ikke. Kan det ikke være opp til den enkelte butikk om de vil ha åpent i påsken eller ikke ?

Man tenker på medarbeidere som skal ha rett til fri Søndager og påskedager. Jo det er fint, men det er slik at en del mennesker “ønsker” å jobbe også søndager. Dessuten vil jo da dette kompenseres lønnsmessig eller med en annen fridag i uken istedet. Det kan være like greit å ha fri hver onsdag for eksempel. Da kan man benytte fridagen sin til å klippe seg, gjøre andre ærender som man ellers måtte ta seg fri for å ordne.

Arbeide på “helligdager” burde være frivillig også for de ansatte. Får man dobbelt betalt på en søndag, er jeg sikker på at de fleste ville ønske dette.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Ole Kristian Ek Hornnes’s story.