Сприяти якісній архітектурі. 1.1 Британія. Дизайн огляд

Наше чудове місто сьогодні стає ще кращим. Будуються сквери, велосипедні розв’язки, підтримується нічне освітлення і ламаються старі паркани. Я дуже щасливий, що живу в Лондоні. Упс.

Чомусь у Києві все навпаки. І на то є причини. Зараз мене найперше цікавить, що такого роблять інші міста, що в них зростає кількість публічних просторів, зелених зон, цікавих будівель.

London (Archdaily.com)

А роблять вони 3 ключові речі. По-перше, вони виробили досить жорсткі норми містобудування, дотримання яких вимагає постійної пильної уваги з боку міських чиновників і контролю на вході проекту і виході. По-друге, вони виробили детальні майстер(фрейм)-плани розвитку міста, де вказані пріоритети, цінності і виклики, які місто вирішує в тому числі за рахунок нової архітектури. І по-третє, вони мають ради з дизайну. Про все це піде мова далі.

Перший наш кейс — CABE й Design Council. Британська рада з дизайну працює з 1999 року.

Виконуючи завдання з підвищення якості архітектури, міського планування та громадських просторів, СABE видала багато методичних рекомендацій. Головне в них — про принципи і форми організації процесу контролю за містобудуванням, змістовне наповнення якого — справа конкретних експертних майданчиків (панелей), що функціонують у всіх регіонах Англії. Наявність таких майданчиків передбачено Національної рамкової стратегії в області планування (National Planning Policy Framework, NPPF), прийнятої в 2012.

Майданчики повинні мати стале фінансування, а експерти не повинні працювати на громадських засадах, адже подібна робота породжує підозри в конфлікті інтересів, недобросовісній конкуренції та ін. Бажано, щоб фінансування майданчиків було змішаним, тобто надходило як з муніципальних або державних, так і з приватних джерел. Принципи фінансування повинні бути голосними і прозорими.

Мета розглядів на радах з дизайну— поліпшення якості проектних рішень перш за все з точки зору кінцевих користувачів і жителів того району чи населеного пункту, де планується будівництво.

Conference organised by New London Architecture (NLA) to discuss the importance of Placemaking in a city like London.

Наявність таких майданчиків передбачена у рамках національної політики планування (NPPF). Проекти ж національного значення мають розглядатися на національній панелі.

Якість і успішність розгляду проектів забезпечується дотриманням 10 основних принципів:

 • незалежність (від девелоперів і владних структур)
 • компетентність (висока довіра в професійному середовищі, конкурс на місце, чіткі особисті якості для голови майданчику)
 • міждисциплінарність (крім архітекторів інженери, соціологи, транспортники і вузькі спеціалісти за потреби, різний досвід і різний бекграунд)
 • відповідальність (стояти на захисті суспільних/громадських інтересів)
 • прозорість (всіх документів і принципів, якими керується панель в своїй діяльності, доступ до всіх рішень, які вона приймає)
Turquose campus St. Mary Queen University (timeout.com)
 • доречність (панель необхідна лише для серйозних і значимих будівель)
 • своєчасність (проведення панелі з передпроектною документацією дозволяє запобігти часовим і фінансовим втратам)
 • необхідність радитися (експерти не приймають рішення, але дають рекомендації, описавши як негативні так і позитивні сторони проекту)
 • обгрунтованість (необхідно прагнути максимальної комплексності висновків і враховувати всі впливи на міське середовище)
 • доступність (формулювання висновків мають бути зрозумілі всім зацікавленим сторонам — проектувальникам, чиновникам, жителям, замовнику, наявність чітких вимог до кінцевого документу з рекомендаціями)
Eric Parry Architects (archdaily.com)

Приклади ключових питань при розгляді проекту:

 • Чи видно, що замовник прагнув найкращої якості?
 • Чи адекватні знання і професійні якості проектувальника?
 • Чи існують чіткі цілі й завдання проекту?
 • Чи покращує проект організацію пішохідних шляхів у районі?
 • Чи можна пройти ділянку проектування наскрізь?
 • Чи покращує проект громадське життя у районі?
 • Чи доречні рішення по благоустрою?
 • Чи відповідають вони контексту і ділянці проектування?
 • Чи враховує планування інші проекти нового будівництва поряд?
 • Наскільки гнучка і адаптивна структура будівлі до майбутніх змін?
 • Чи можна уявити, що будівля стане цінною частиною свого середовища?
Tate Modern Switch House by Herzog and de Meuron (cnn.com)

Важливо, що рішення панелей CABE не є обов’язковими, але міські чиновники неодмінно беруть їх до уваги і негативні висновки можуть суттєво ускладнити розвиток проекту, а то й зупинити його.

Для глибшого ознайомлення принципи дизайн огляду: http://www.designcouncil.org.uk/sites/default/files/asset/document/DC%20Cabe%20Design%20Review%2013_W_0.pdf

До зустрічі наступного тижня. Будемо говорити про документи, які регулюють якість архітектури в Британії.

Like what you read? Give Oleksandr Anisimov a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.