Czyżby Lewandowska? :]
Natalia Krupa
1

raczej nie, na starszą siostrę wyglądała :P

Show your support

Clapping shows how much you appreciated A ZAJRZĘ’s story.