Çarşı İzni

Çarşı iznini askerlik yapmamış olanlar; Askerlerin ihtiyaçlarını gidermek ve biraz kafa dağıtmak için akşam üzeri geri dönmek üzere birliklerinden ayrılması diye bilirler. 
 Çarşı izni aslında nedir biliyor musunuz? Askerlik yapanlar çok iyi bilir bu yazacaklarımı. Çarşı izni bazısı için sadece sivil kıyafettir. Bazısı için postalları çıkarıp spor ayakkabıları giymektir rahat rahat. Bazısı için sadece kahvaltıdır. Bazısı için sucuklu menemendir. Bazısı için İskender Kebaptan ibarettir. Bazısı için koşa koşa internet kafeye gidip anasını, babasını, sevdiğini kameradan görmektir. Bazısı için internet kafede oyun oynamaktır. Bazısı için haki rengi don ve faniladır. Bazısı için bankamatik sırasıdır. Bazısı için hamamdır. Bazısı için sigaradır. Bazısı için kadındır. Bazısı için temiz hava, bazısı için de bir bankta oturup çekirdek çitleyerek sadece etrafı izlemektir. Çarşı izni, bir askerin dışarda hala bir hayat olduğuna inanmaya devam edebilmesi için tutunacak tek dalıdır. Çarşı izni, bu memleketin yoksul çocuklarının ceplerindeki üç kuruş parayla bir günlüğüne bile olsa yaşadıklarını hissettiği, o üç kuruş paranın servet gibi geldiği gündür. Mutluluktur ulan çarşı. Bugün bu çocuklardan da, sevenlerinden de, sevdiklerinden de o köhne sokaktaki kahvaltıcıdan da çarşıdaki kebapçıdan da askerleri taşıyan dolmuşçulardan da askeri malzemeciden de hamamcıdan da hayat kadınlarından da bunların hepsini çaldılar. Tıpkı bu memleketin her çocuğunun içinden memleket sevgisini de yaşama arzusunu da çekip aldıkları gibi. Hepimizin başı sağ olsun.

Like what you read? Give Ay Kut Bey a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.