Mnemosyne

Mnemosyne

Benliğini oluşturan özellikleri gözle görülür hale gelip somutlaştığında, ortaya çıkacak yanılsamaların çokluğunu biliyor olmanın hüznünü yaşayan insan tanesi.