Vi går vidare med Alpha på Östermalm

Vi fortsätter nu Alphakursen på Östermalm — en grundkurs i kristen tro, varannan söndagskväll i Oscarshemmet, vid Gustaf Adolfsparken, Rigagatan 3. Vi är också engagerade i att starta en Alphakurs på Tekniska högskolan. Återkommer om detta när datum och schema är fastlagt. Den kursen passar bättre för dem som kan komma loss dagtid. Alphakurs är ett verktyg som utvecklats vid Anglikanska kyrkan i London för att presentera kristen tro för moderna och ofta sekulariserade västerlänningar.

Välkommen till nästa Alphakväll, söndag 11 november 18.30, Rigagatan 3.

Senaste Alphaföredraget höll bankdirektören Jan-Gunnar Eurell, också bosatt i stadsdelen, och jobbar till vardags vid Stureplan. Han berättade om vad det är för speciellt med Jesus. Den första frågan Jan-Gunnar ställde var om Jesus har existerat. De mest hårdföra ateisterna ifrågasätter till och med hans existens. Jan-Gunnar pekade på att det finns belägg från allmänna historien om Jesu existens, bland annat judiske historikern Josefus. I föredraget jämfördes alla de gamla handskrifter som finns kvar i dag när det gäller Bibeln, och det finns mycket mer än andra gamla antika handskrifter. De befintliga handskrifterna är dessutom mycket äldre än om man t.ex. jämför med de handskrifter som finns idag från de gamla grekiska filosoferna som Platon och Aristoteles.

I föredraget påpekades att nya testamentet skrevs av ögonvittnen som hade stått Jesus nära. Texterna skrevs ner nära i tiden efter att det inträffat och vi har unikt många gamla handskrifter bevarade av Nya testamentet. Jan-Gunnar pekade på att övrig antik historia har svagare underlag än Bibelns berättelser.

Därefter gavs en presentation av Nya testamentets Jesusgestalt. Enligt klassisk kristen tro var Jesus 100 procent människa och 100 procent Gud. Vad nya testamentet säger om Jesu mänsklighet betonades. Han var trött och hungrig, arbetade och studerade, visade kärlek och vrede. Men nya testamentets Jesuspresentation visar på något mycket mer än mänsklighet. Han förlät synder, han sade att han var Messias, han accepterade att människor kallade honom för Gud, han utförde det mest märkliga mirakler. Han sade att han skulle komma tillbaka till jorden för att döma världen. Och höjdpunkten var hans uppståndelse. Det finns historiska bevis och argument för Jesu uppståndelse. Graven var tom, han visade sig för lärjungarna, budskapet om hans uppståndelse spreds snabbt om dem som stod honom närmast och som vittnade om att de hade sett den uppståndne. Även idag göra kristna runt om i hela världen upplevelser av Jesus som den uppståndne.

Jan-Gunnar summerade föredraget med den berömde Oxfordprofessorn CS Lewis argument, Jesus var antingen en galning, en lögnare eller också var det sant det han sade om sig själv, han var Gud. Att bara betrakta Jesus som en moralisk vägledare och vishetslärare håller inte. Om han trodde att han var Gud, och det bara var inbillning, då var han en galning. Om han hävdade att han var Gud och visste att han inte var det, utan endast ljög, då är kristendomen ingenting annat än lurendrejeri och manipulation, och Jesus var den största bedragaren i mänsklighetens historia.

Eller också var det sant det Jesus påstod, att han var världens ljus, att han var vägen, sanningen och livet. Då måste man ta ställning till detta. Antingen förkasta eller bejaka. Skälen till att tro på Jesu anspråk är bland annat uppståndelsens vittnesbörd, hans liv och gärningar vittnar om att han var Gud, hans undervisning vittnar om att han var Gud, hans personliga karaktär, och vittnesbörden från Gamla Testamentet som pekar på den Messias som skulle komma.

I Alphakursen fortsätter vi diskutera och undersöka kristna trons sanningsanspråk och erfarenheter. Välkommen söndag 11 november 18.30, då fortsätter vi resan och berättelserna.