Hayat Yanlış İşte Çalışmak İçin Çok Kısa!
Yiğit Ahmet Kurt
404

Bu anlayış ne zaman değişir ki belli sureler dahilinde belli sayılara ulasark verdiğimiz en çok doğru yapma sınavlarına maruz kalıyoruz neden bir makine mühendisi bir power plant üzere yapacağı çalışmalarının en başında bölme bölünebilme zorlanıyor o bölme bölünebilme bilmeden sen araştırma yapamazsın denmiyirmu. Projelerimiz de ornek bi tasarımı alıp sayılarını değiştirerek başka bir kopyasını çıkartıyoruz sonra bundan AA alıyoruz . Bize hep durum idare etmeyi öğrettiler düşünmeyi çalışmayı öğretmenler sanki bugün yeni mezunum ama sanki universiteye girdiğimiz o seneymiş gbi hissediyorum. Yorum dahi yapamıyoruz bırakın yaratıcı geliştirmeyi…. Belki marsta böyle bir düzen yoktur…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.