Düşüncelerinizin kontrolünü ele geçirin
Gürcan Öztürk
445

Sizlere çok teşekkür ederim yirmili yaşların ortasındaki bir birey olarak… yanlış anlaşılmak istemiyorum ama okurken bu yazıyı bn mi yazdım bnm beynim ile mi yazilmis dedim ve bu yazıyı belli periyotlarla okuyorum her okuduğumda yeni şeyleri görüyorum açıkçası bu konu üzerine yazılarımızda bekliyor olacagim…. Teşekkürler emeklerinize

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.