Girişimcilik deli işi mi?

Evet… Girişimcilerin kendi kaynaklarını yatırdığı girişimi, dünya üzerindeki yatırım araçlarından en risklilerinden. Girişimci bütün kaynağını en riskli araça yatırmış oluyor, delilik 1.

Tamam, girişimci kendi kaynağının tümünü en riskli yatırım grubuna yatırarak çılgın bir risk alıyor, peki bu kaynağı nereye aktaracağı konusunda ne kadar ehil? .

Sermaye sahipleri yatırımlarının bir kısmını yüksek getiri alabilecekleri riskli araçlara aktardıklarında, yatırımın hangi şirketlere yapılacağı kararını bu konuda uzman fon yöneticilerine bırakıyorlar. Fon yöneticileri genellikle yatırım bankacılığından gelen, bir çok şirketin alım satımında aktif rol almış kişiler (bknz: experience). Bu deneyimli abilerimiz ablalarımızın önüne yılda 1000'in üzerinde girişimci ekibi geliyor ve bu ekiplerden bir kaçına yatırım yapıyorlar. Sen deli girişimcim, sen oysaki ekibini o gencecik yaşta etrafındaki 40–50 kişiden seçerek kurmak durumundasın, üstelik bu konuda hiç deneyimin de yok, delilik 2.

Fonlar risklerini minimize etmek için seninki gibi en az 10 girişime yatırım yaparlar. İşler iyi giderse bu girişimlerden 7 si batar, 2'si fena değil olur, bir tanesi coşar. Sevgili girişimci, maalesef senin sadece 1 kurşunun var ve bunda da mutlaka ilk 3'den birini vurman lazım, delilik 3.

Normal şartlar altındaki girişimcilerin (Gelişmiş ülkelerdekiler) aldığı riskler bunlarken, bir de Türkiye’de girişimci olmanın getirdiği deli olma gerekliliği var ki, onunla ilgili hikayelere bir blog yazısı ayrılmalı, hatta kitaplar yazılmalı, delilik 4.

Bir sonraki yazının konusu da belli oldu.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Omer Atakoglu’s story.