Facebook fan sayfalarında artık arama yapabiliyorsunuz. Oldukça iyi çalışıyor.

Müşterilerimizin Facebook sayfalarında testler yaptım, çok başarılı.

Bir de kendimi Webrazzi sayfasında aratayım dedim, işte sonuç:

Bir bağlantıda geçen adımı 2011 yılı olmasına rağmen bulabildi. Bu çok iyi bir gelişme. Bu sayede aradığımız bilgiye Facebook sayfaları sayesinde çok daha hızlı ulaşabiliriz.

Bazı sitelerin site içi aramaları işkence olabiliyor. Facebook bu konuda bize yardımcı olabilir. Raporlar, sosyal medya geribildirim analizleri için yine bu aramayı kullanabiliriz.

Facebook’un ender sevdiğim geliştirmelerinden oldu, ellerine sağlık.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.