Kadıköy Tepe Nautilus iki sene sonrasını planlıyor mu?

Uğur Abi’nin şuradaki yazısında otel sahiplerinin yeni yatırımları yaparken risk analizi yapıp yapmadıklarını merak ettiğini yazmış.

Yazıyı okurken bende Tepe Nautilus’un iki sene sonra ne yapacağını merak ettiğimi hatırladım.

Marmaray ile Kadıköy — Kartal metrosunu buluşturan Ayrılıkçeşmesi durağı iki sene sonra yoğunluğunu yitirecek.

Marmaray’ın tüm durakları 2018 olmadan açılacak. Gebze’den binen karşıya direkt geçebilecek. Karşıdan gelen Ayrılıkçeşmesi’nde inmeden Bostancı’ya geçebilecek.

Sizce şu an yoğunluğun tadını çıkaran AVM yönetimi iki sene sonrasını planlıyor mudur? Ne diyorsunuz?

Like what you read? Give Ömer Enis a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.