Kesik Dans

Taş

yapraklardan ten öğüteceğim/ gergin yüzümden hatıralar/ yolbozan çiçekleri bulup bulup/ araba radyosunda çalmaya şarkılar/ öğüteceğim, işte bu ellerim bu kollarımla/ imkan öğüteceğim, imkan/ isyan üfleyip büyük taşlara

ayaklarım ateşe değerse/ geri çekmem

İmkan

beni arayacaksan eğer/ o mahallelerde, istanbullarda arama/ mahşer tuzunu gör toprağı yakanda/ avına süzülen avcıyı koş çalkala/ ayna küstürene kadar ger tellerini/ kollarını dışarı çıkar araba camından/ beni arayacaksan eğer/ öyle ara

parmaklarımdan su akıyor/ dön yüzünü içeyim

Delta

burada, şimdi kan akan/ batı trablusunda yani/ deltaların ilahi olmadığını/ nasıl öğrendim ben/ oysa inanmıştım bir tanrıya/ geceleri ateş kusan onca bitkilerden/ göğe aynalar büyüten geometriden/ çocuklarının öldürdüğü babadan

yağmur yağsa da yağmasa da/ bu delta güzel delta

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.