Tifo

bunu çerçeveletin güzelce/ metro duraklarına asın/ taksim duvarlarına koyun/ köpek seslerine ekin/ bunu çerçeveletin güzelce/ dışarda kalmasın hiçbir köşe/ latince hiçbir harf kalmasın dışarda

karnımın ejdarhası uyanıyor/ uyanıyor keşfettiği sesiyle

biliniz yahut not ediniz/ matematik topraktan ve geometri insandan yanadır/ ve bakın ki nasıl da raflarda kalmışsınız/ bunca toz yutmuşluğunuzdan sonra/ bir bakın suyu, içebilecek misiniz yine

bak, zürafa çiziyorum/ savaşsın diye yerime

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.