Solar Aydınlatma Sistemleri Nedir?

Evdeki tüm tasarımlar artık çevre dostu olmaya başladı. Çevre dostu olan bu tasarımların arasında tabi ki de en önemlisi güneş enerjisiyle çalışan ürünler gelmektedir. Bu aydınlatma sistemleri solar aydınlatma olarak anılmaktadır. Solar aydınlatmanın en büyük özelliği gazdan, yağdan ve elektrikten çok ucuza gelmektedir. Solar panel güneşten aldığı enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürmektedir. Dönüştürülen bu elektrik enerjisi pilleri şarj etmekte ve aydınlatma gerçekleşmektedir. Güneş olduğu sürece solar aydınlatma güneş ışınlarını depolamaktadır. Güneş battığı anda solar aydınlatmalar devreye girerek aydınlanma sağlanmaktadır. Aydınlatma güneş doğana kadar devam etmektedir. Güneş doğduğu anda sensörler sayesinde otomatik olarak kapanır ve tekrar pilleri şarj etmeye başlamaktadır. Solar aydınlatmaların sadece açık alanlarda çalıştığını düşünmeyin kapalı alanlarda da çalışma sağlamaktadır.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Omer Gazier’s story.