2018'in Ardından

Ömer Gülçiçek
Jan 1, 2019 · 4 min read

Herkese merhaba, 2018'i geride bırakalı yaklaşık 2–3 saat oldu. Uyumadan önce 2018'i değerlendiren ve 2019'da ki hedeflerimi belirleyeceğim bir yazı yazmak istedim.

Zaman ilerledikçe günümün büyük bir çoğunluğunu bilgisayar ele geçirmeye devam ediyor. Gerek kod yazmak, gerek yaptığım araştırmalarla uyku harici kalan zamanımın neredeyse tamamını bilgisayar başında geçiyor. Tabi bu durum bir yandan mesleki olarak bana katkı sağlasa da, diğer aktivitelerden/ailemden ve arkadaşlarımdan uzaklaşmama sebep oluyor. Bundan önceki 4–5 yıl içerisinde resim çizer, ney üfler ve daha çok kitap okurdum. Fakat maalesef ki artık ne resim çiziyorum, ne ney üflüyorum, ne de kitaplara eskisi kadar yakınım. Hobilerimden tek tek uzaklaştım ve bunlara harcadığım sürenin tamamını koda ayırır oldum. Bunlara ek olarak, yıllardır sporu çok istememe rağmen bir türlü alışkanlık haline getiremedim.

İş Hayatım

2018'de Ziraat Teknoloji ve ardından Turkcell Teknoloji’de Frontend Developer olarak görev aldım. İyi kötü bir çok şeyi tecrübe edip, kurumsal firmaların çalışma stillerine iyice hakim oldum, arkadaşlar kazandım. Fakat yapım gereği birçok şeyi gereksiz bulan birisi olarak, ofis çalışanı olmanın bana göre olmayacağına karar verdim. Son 1–2 aydır freelance olarak aldığım işlerle geçimimi sağlamaya başladım. Bundan sonrada freelance/remote olarak iş hayatıma devam etmek istiyorum. Yada en azından teknik anlamda beni tatmin edecek projeler için tekrar ofise ortamına dönebilirim.


2019 Hedeflerim

Planlı Yaşam

Öncelikli olarak planlı ve elimden geldiğince düzenli yaşamaya çalışacağım.

Image for post
Image for post
Google Takvim

Uzun süredir IOS Takvim ile her yaptığımı ve yapacağımı not alıyordum. Yeni yıl ile birlikte Google Takvim & Google Keep’e geçiş yaptım. Şimdilik görselde ki gibi çeşitli kategoriler belirledim, bunlar zamanla artabilir.Bunları takvime ekleyip planlı yaşamaya özen gösteriyorum ve bunu alışkanlık edinmeye başladım diyebilirim.


Uyku Düzeni

Uyku düzenimi de düzene sokmak istiyorum. Fakat istiyorum derken bile aslında kendimi kandırdığımın farkındayım, biraz mesleki birazda zevk meselesi sabahlamayı seviyorum. Gün aydınlanmadan uyanmayı çok isterdim ama sanırım bu yılda bunu başaramayacağım.


Spor

Sporu hayatıma bir türlü katamadığımı ve bundan şikayetçi olduğumu belirtmiştim. Aralık 2018'de yüzme kursunu yazıldım. Ayda 8 kez yüzme kursuna gitmeye başladım bile. Buna ek olarak ayda 1 kez hamama gidip hem arkadaşlarıma vakit ayırıyorum, hemde biraz olsun bilgisayardan uzaklaşmış oluyorum. Umarım bu başlangıç istikrarlı şekilde devam eder.


Kitap & Edebiyat & Tarih

İlgimi çeken konularda kitapların ve yayın evlerinin isimlerini not aldım, yakın zaman içerisinde sırayla sipariş verip bunları bitirmeyi planlıyorum. Ayda bir kitap bitirsem senede 12 kitap yapar, hiç okumamaktan iyidir. Ayrıca edebiyata, şiire, tarihimize daha fazla özen göstereceğim.


Matematik & Rubik Küp & Satranç

Okuldan uzak kaldıkça doğal olarak matematik fizik gibi derslerden uzak kaldım. Fakat matematikten her zaman hoşlandığım için matematik soruları çözmeye başladım ve bunu düzenli olarak ilerletmeyi planlıyorum. Bunun yanı sıra matematiksel zekamı daha da geliştirmek adına rubik küp ve satranca ağırlık vereceğim. Zaten rubik küpü çokça bitirmişliğim var, kişisel rekorum 57 sn. Fakat bu süreyi 45 sn gibi rakamlara indirgemeyi düşünüyorum. Çin’den çok kaliteli bir küp sipariş verdim bile.


Gezi

Yeni yerler görmeyi ve oraların hikayelerini dinlemeyi çok seviyorum. Bir çok kez gitme planı kurup, yol arkadaşı bulamadığımdan gidemediğim Bursa Cumalıkızık köyüne gitmek istiyorum. Bunun yanı sıra Trabzonlu olarak maalesef hiç gidemediğim memleketimi, bu sene gezmeyi planlıyorum.

Buraya kadar bahsettiğim şeyler; spor, sosyal hayat, kişisel gelişim ve gezmekle alakalıydı. Teknik olarak ise tabiki gelişmeye devam edeceğim. Bu kısmı ayrı bir başlık altında ele alalım.


Yazılım

Yazılım dünyasında sürekli olarak yeni iş alanları çıkmakta, yaptığım iş genel hatlarıyla Frontend olsa da, kendimi daha çok React/UI Developer olarak tanımlayabilirim. Her işi az az bilmektense, tek alanda uzman olmayı tercih edenlerdenim. Bir alanda yarım bilgi sahibi isem, yeni alanlara geçmek bana göre değil. Bu yüzden ilk olarak React alanında iyice uzmanlaşmak ve sonrasında projelerle pekiştirmek istiyorum.

react ile ilgili görsel sonucu
React JS

Kişisel projelerimden ilk göz ağrım ’i kısmetse bu sene içerisinde ilk versiyonunu çıkartmayı planlıyorum. projemde de başlayıp yarıp bıraktığım bazı dokümanlar mevcut, bunları tamamlayarak açık kaynak projeme katkı yapmaya devam edeceğim. Ek olarak ise yeni kişisel projeler başlatmalıyım, aklımda gönüllülük esasına dayanan bir proje başlatmak var, ayrıca React ile farklı alanda bir oyun yazmayı da planlıyorum. Sene içerisinde aklıma yeni hedefler gelecektir mutlaka.

Kişisel projelerim haricinde, bir çok projeye destek olarak hem farklı kişilere destek olmak hemde vaktimi değerli harcamak istiyorum. Uzun süredir içerisinde bulunduğum projeler vardı zaten, bunların sayılarını sürekli olarak arttırmak istiyorum.


2019 yılı sonunda geriye baktığımda, yukarıda yazdığım konuların büyük çoğunluğunda başarı elde etmiş olursam kendimi tatmin etmiş olacağım ve buna inanıyorum. Daha çok çalışıp, daha çok üreterek başka kendi geleceğim olmak üzere aileme ve ülkeme naçizane bir katkım olmasını temenni ediyorum.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store