Ömer Serdar ÖREN

Ömer Serdar ÖREN

Her nefs, ölümü tadacaktır! Sonra bize döndürüleceksiniz! ANKEBÛT — 57 http://omerify.com — @omerify

Editor of Seyir Defteri and omerify