Jedinstvene ulične biblioteke u Vranju

Vranjance je ovih dana iznenadilo i obradovalo nešto potpuno novo. Naime, aktivisti iz udruženja "BEV - Borino i Evropsko Vranje" postavili su ulične biblioteke na nekoliko lokacija u gradu.

Image for post
Image for post

"U čast najvećeg Vranjskog pisca Bore Stankovića, a povodom oktobra - meseca knjige, postavili smo četiri ulične biblioteke sa nazivima njegovih najvećih dela (Koštana, Nečista krv, Stari dani i Božji ljudi)" kažu u ovom udruženju.

"Ideja je da biblioteke funkcionišu po principu 'Pozajmi - Pročitaj - Vrati - Dopuni’. Građani će moći slobodno da pozajme knjigu, pročitaju je, i nadamo se, vrate, kao i da dopune ove biblioteke, kako bi one uvek bile bogate knjigama. Na ovaj način pokušali smo da dovedemo delić Evrope u naš grad i povežemo ga sa njegovom tradicijom".

Image for post
Image for post

Inače, ovakve biblioteke već godinama funkcionišu širom Evrope, a na ovaj način se knjiga i književnost od sada promovišu i u Vranju.

I. T.

Foto: BEV

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store