GELECEKTE YÜKSELİŞE GEÇMESİ BEKLENEN 10 PİYASA

BMI* tahminlerine göre bu sayacağımız ülkeler 2025 yılına kadar küresel ekonomiye 4.3 trilyon civarında katkıda bulunacaklar. Bu da kabaca şu andaki Japon ekonomisine denk düşüyor.

Genel olarak imalat ve inşaat sektörleri bu ekonomilerin seyrini sağlayan sektörler olacak. BMI raporuna göre, yeni imalat ağları Bangladeş, Myanmar ve Pakistan arasında oluşmaya başlıyor ve bu ülkeler gün geçtikçe imalat endüstrisine dayalı ürünlerin ihracında giderek büyük pay almaya başlayacaklar. İnşaat sektörü de bu 10 ülkenin tümünde büyümeye devam edecektir; çünkü şehirleşmenin artması tüm bu ülkelerde artmaya devam ediyor. İnşaat sektörünün büyümesinin de imalat sanayisine katkıda bulunacağını unutmamak gerekiyor.

Öte taraftan madencilik, petrol gibi sektörler, büyümede geçtiğimiz 15 yıla nazaran gittikçe daha az rol alacaklar.

Bazı ülkeler için aksi halen geçerli olsa da, emtia odaklı büyüme modelinin, 2012–2015 arasında emtia fiyatlarının çökmesiyle beraber, eski güzel günlerini yakalayamayacağı söyleniyor.

Şimdi bu yükselen 10 ülkeyi ve bunların büyümesini sağlayan sektörleri sıralayabiliriz:

Bangladeş

Öncü Sektör: Tarımsal Faaliyetler

İhracatta Kilit Rol Oynayan Sektörler: Tekstil, Tarım Ürünleri

2015 Büyüme Oranı: % 6.4

İşsizlik Oranı: % 4.9

Döviz Kuru: 1 ABD Doları = 77.42 Bangladeş Taka’sı

Bangladeş’teki ihracat odaklı endüstri sektörü şu anki hasılalarının çeyreğini oluşturmakta ve bu sektör gelecek yıllarda küresel imalat ağındaki rolünü arttırarak büyümeye devam edecektir.

Mısır

Öncü Sektör: Doğal gaz

İhracatta Kilit Rol Oynayan Sektörler: Petrol, Meyve-Sebze, Pamuk

2015 Büyüme Oranı: % 4.2

İşsizlik Oranı: %12.8

Döviz Kuru: 1 ABD Doları = 7.72 Mısır Pound

Mısır’da konut sektöründeki yatırımların artması beklenmekte. Önümüzdeki 10 yıl içinde her yıl 1 milyon konutun yapılması bekleniyor. Mısır’ın imalat temelli ihracatının devamı son zamanlardaki otomobil ve gıda sektörlerindeki yatırımlarla birlikte artmaya devam edecektir.

Etiyopya

Öncü Sektör: Tarım Sektörü

İhracatta Kilit Rol Oynayan Sektörler: Kahve, Yağ Bitkileri, Sebze, Altın

2015 Büyüme Oranı: % 10.2

İşsizlik Oranı: % 16,8

Döviz Kuru: 1 ABD Doları = 21.55 Etiyopya Birr’i

İnşaat sektörü hızlı bir şehirleşmeyle karşılaşacak ve kamu alt yapı yatırımlarındaki hedefler Etiyopya ekonomisinin lideri olacaktır. Etiyopya inşaat endüstrisinin 2025’ e kadar yıllık ortalama % 10.7 büyüyerek Sahra altı Afrika’sı en yüksek büyümesini görecektir.

Endonezya

Öncü Sektör: Tarım Sektörü

İhracatta Kilit Rol Oynayan Sektörler: Madeni Yakıtlar, Makine Parçaları

2015 Büyüme Oranı: % 4,8

İşsizlik Oranı: % 5.5

Döviz Oranı: 1 ABD Doları = 13, 577.6 Endonezya Rupi’si

Endonezya’daki büyüme geçtiğimiz on yıla nazaran emtia temelli olmaktan çıkacaktır. Hükümet, alt yapı harcamalarını arttırarak ve bürokrasiyi hizaya sokarak imalat temelli ihracat ekonomisine geçemeye çalışmaktadır.

Kenya

Öncü Sektör: Yok

İhracatta Kilit Rol Oynayan Sektörler: Çay, Bahçecilik Ürünleri Kahve

2015 Büyüme Oranı: % 5.6

İşsizlik Oranı: % 40

Döviz Kuru: 1 ABD Doları = 99.73 Kenya Şilingi

Kenya enerji ihtiyacını dışarıdan karşılayan bir ülke. Geçtiğimiz yıllara nazaran petrol fiyatlarının önümüzdeki yıllarda düşeceğini öngörürsek, bu farkın Kenya’nın diğer alanlardaki tüketimini ve enerji dışı yatırımlarımı arttıracaktır. Büyümenin alt yapı, finansal hizmetler, perakende sektörü ve yenilenebilir enerji sektörü temelli olması bekleniyor.

Myanmar

Öncü Sektör: Madencilik

İhracatta Kilit Rol Oynayan Sektörler: Doğal gaz, Orman Ürünleri

2015 Büyüme Oranı: % 7

İşsizlik Oranı: % 5

Döviz Kuru: 1 ABD Doları = 1,171.8 Kyat

Myanmar’ın 2010’dan beri sürdürdüğü siyasi reformlar hayat bulmaya devam ettikçe yatırımların hızla artmaya devam edecektir. Ekonomik liberalizasyonun ve siyasi demokratikleşmenin devam edeceğine inanıyoruz ve ekonominin önümüzdeki yıllarda güçlü büyüme patikasını aşacağını umuyoruz.

Nijerya

Öncü Sektör: Yok

İhracatta Kilit Rol Oynayan Sektörler: Petrol, Kakao

2015 Büyüme Oranı: % 2.7

İşsizlik Oranı: % 23.9

Döviz Kuru: 1 ABD Doları = 196 Naira

Nijerya ekonomisi için tahmin ettiğimiz yüksek büyüme oranlarının ikincil ve üçüncül sektörlere bağlı olduğunu öngörüyoruz. Finansal hizmetlerin düşük tesirini göz önüne alırsak finansal hizmetlerin geleceğinin parlak olduğunu söyleyebiliriz. Perakende sektörü de güçlü olarak büyüyecektir; özellikle toplam hanehalkı gelirlerinin dörtte üçünün temel ihtiyaçlar için harcandığını düşünürsek ne demek istediğimiz daha açık anlaşılacaktır.

Pakistan

Öncü Sektör: Tarım Sektörü

İhracatta Kilit Rol Oynayan Sektörler: Tekstil, Pirinç

2015 Büyüme Oranı: % 4.2

İşsizlik Oranı: % 6.5

Döviz Kuru: 1 ABD Doları = 101.45 Pakistan Rupi’si

Pakistan gelecek yıllarda imalat ağında yer alacak ve tekstil, otomotiv sektörleri tahmin edilen gelecekte en büyük büyümeyi sağlayacaktır.

Filipinler

Öncü Sektör: Yok

İhracatta Kilit Rol Oynayan Sektörler: Yarı İletkenler ve Elektronik Ürünler, Ulaşım Ekipmanları

2015 Büyüme Oranı: % 5.8

İşsizlik Oranı: % 6.3

Döviz Kuru: 1 ABD Doları = 45.503 Filipin Peso’su

Kilit sektörler içinde araç ve inşaat sektörü de olacaktır. Bireysel tüketimin ve inşaat sektörünün büyümeye devam etmesi toplu taşıma araçları ve ticari araçların talebini arttıracaktır. Devam etmekte olan rüşvet karşıtı adımlar gibi ekonomik reformlar Filipinler ekonomisini yatırım için gittikçe daha müsait hale getirmektedir.

Vietnam

Öncü Sektör: Tarım Sektörü, Petrol Rafineciliği

İhracatta Kilit Rol Oynayan Sektörler: Ekipmanları: Kıyafet, Ayakkabı, Elektronik

2015 Büyüme Oranı: % 6.7

İşsizlik Oranı: % 3

Döviz Kuru: 1 ABD Doları = 21, 928 Vietnam Dong’u

İmalat ve inşaat sektörlerinin performansının giderek artacağını tahmin edebiliriz. Böylece büyümenin temellerinin ana endüstriyel sektörlerle güçleneceğini söyleyebiliriz. Bu sektörler görece düşük işçi maliyetleri ve hükümetin bir nebze de olsa yabancı yatırımcılara mülkiyet hakkı vermesi itibariyle yatırımcılar için cezbedici olacaktır.

  • BMI (Business Monitor İnternational) Endeksi, kredi derecelendirme kuruluşu olan Fitch’ e bağlı bir kurum olan BMI tarafından oluşturulmaktadır. Türkçe’ye ‘Uluslar arası Sektör İzleme’ olarak çevrilebilir.
  • Okuyucuya Not: Bu yazı, Dünya Ekonomi Forum’unun internet sitesinde 11 Temmuz 2016 tarihinde ‘These Are The 10 Emerging Markets Of The Future’ başlığıyla Chloe Pfeiffer tarafından yayınlanmıştır. Çeviriden kaynaklı hataları peşinen kabulleniyorum.