Türkiyeli bir kadının 30'undan önce yapması gereken 10 şey
Selin Naz Aktaş
718

tam da özetteki debelenmeyi ve huzursuzluğu kendimi bildim bileli yaşıyorum. Hep bişeylere geç kalıyorum ya da birinden özür dilemem gerekliymiş gibi bir vicdan azabı… Kendimden özür dilemem gerekliymiş, o vicdan azabı kendi ruhumun ‘hey, devam et!’ demesiymiş. Bunu 30 a gelince anlamaya başlıyor sanırım insan. Ama sanırım 20lerin başı ile sonu arasındaki en zorlayıcı fark yolunu arayanların yolunu aramayanlar tarafından istikrarsız ve başarısız olarak damgalanmaları. O yarım ağız gülümsemeler ‘hmm.. Demek şimdi de … yapıyorsun’. Güzel yazı…

Like what you read? Give omurgultepe a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.