Konec stáže

UX stáž v LMC mi končí — je čas na reflexi a zhodnocení.

Krátká reflexe:
Pokud bych se mohl vrátit do minulosti, přihlásil bych se znovu na stáž? Ano!

Trošku delší reflexe (zbytek článku):
Nejdříve připomenu, jaké cíle jsem si pro stáž vytyčil.

  1. Poznat, jak vypadá práce designéra. Podle toho se rozhodout, jestli se v tomto oboru chci pohybovat i v budoucnu a jestli ho chci studovat.
  2. Naučit se toho co nejvíce. Poznat designové metody, ale i si to sám vyzkoušet. To mi pomůže k dosažení prvního cíle. Zároveň to pro mě budou užitečné zkušenosti, pokud se v designu budu dál pohybovat.

Jak se to povedlo? I když na cestě byli menší zádrhely a pár zakopnutí, cíle se podařilo splnit skvěle. UX jsem poznal a spoustu si toho odnesl.

Co mi stáž dala?

  • Dozvěděl jsem se více do hloubky, co je UX.
  • Viděl jsem, jak se dělá kvalitní design. A zároveň jsem viděl co funguje a občas i nefunguje jak v produktových týmech, tak i v samotné práci designérů.
  • Zažil jsem skvělý UX tým. Viděl jak dobře může fungovat spolupráce mezi designéry, i když pracují na jiných produktech. Jak si dávají zpětnou vazbu a vytváří pohodové prostředí. A viděl jsem jak dobře může být tento tým veden.
  • Zažil jsem si fungování ve firmě se zhruba 250 zaměstnanci, která má nadstandartní firemní kulturu.
  • Díky LMC jsem se dostal na dvě UX konference.
  • Sám jsem si vyzkoušel nápadování, skicování, vytváření prototypů, uživatelské testování, předávání nápadů, organizování schůzek a pár dalších věcí.
  • Naučil jsem se lépe příjímat kritickou zpětnou vazbu
  • Více si dokážu stát za svými nápady/názory, ale zároveň dokážu rychleji uznat, že to je blbost, pokud proti argumenty dávají smysl.

Důležité je si uvědomit, že před stáží jsem o UX věděl minimum. Jen to, co mi řeklo několik designérů během pár rozhovorů. A i když bych se zatím rozhodně nenazýval UX designérem, troufám si říct, že na 20 letého kluka, který slovo UX slyšel poprvé před rokem, jsem toho poznal a vyzkoušel v UX poměrně dost. A to považuji jako obrovský úspěch stáže!

Co se mi tolik nepodařilo?

Občas jsem měl trochu problémy s organizováním své práce: určování priorit a rozhodování se co dál. Ne vždycky jsem byl 100% sladěný s Michalem, mým mentorem. A musel jsem překonávat zábrany v tom, “to zkoušet”. Ne vždycky se mi tyto zábrany dařilo překonávat. Tím “to zkoušet” mám na mysli, že i když jsem věci neuměl a nevěděl jak na ně, tak se toho tolik nebát a prostě to nějak zkusit. Ale to je vždycky těžké.

I když předchozí neúspěchy nejsou něco, na co bych byl hrdý, beru to tak, že to jsou užitečné zkušenosti, věci pro zlepšení do budoucna. Mají tedy pro mě také přínos.

Komu bych chtěl poděkovat?

Hlavně Michalovi. Za to, že si vůbec troufl si k sobě vzít kluka, který s designem měl v podstatě nulovou zkušenost. Že mi dal šanci. Že mi věnoval hodně času a spoustu věcí mi vysvětlil a prodiskutoval se mnou. Že mi dával zpětnou vazbu.

Vláďovi K., našemu UX šéfovi. Za to, že souhlasil s tím abych byl přijatý. Za úterní UX dema, za organizaci dalších věcí. Za skvělé přátelské vedení UX týmu.

Celému UX týmu. Že jsem mohl vidět, jak dělají kvalitní design. Že jsem mohl poznat, jak spolu spolupracují. Že mě vzali mezi sebe!

Všem z LMC, se kterými jsem měl tu čest spolupracovat. Že mi dali šanci, i když spoustu věcí neumím.

EG (employee guidence), že se o mě jako o všechny ostatní zaměstance tak starali.

Všem ostatním z LMC za to, že vytvářejí LMC takové, jaké je!

Co bude dál?

Od srpna mě čeká škola v Nizozemí. Těším se, že si budu moct vyzkoušet ještě více věcí ve více learning-friendly prostředí. A hlavně, že kolem sebe budu mít vrstevníky spolužáky, kteří se také budou design učit, budou na tom podobně jako já a budeme společně sdílet úspěchy i faily v procesu učení.

Like what you read? Give Ondřej Zajíc a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.