Přijali mě na stáž!

V úterý jsem dostal stáž v LMC. Byl jsem přijat. Stále mi to přijde neuvěřitelné. Před půl rokem jsem nevěděl, co to UX je a teď tohle.

Napadlo mě psát krátké poznatky o tom, co se ve stáži postupně budu učit a vůbec, jak stáž budu vnímat. A dnes je příležitost popsat jednak, jak jsem se vůbec ke stáží dostal, ale hlavně jaké mám od stáže očekávání a jak ji vidím před tím, než vůbec začnu.

Jak jsem se ke stáži dostal?

Myslím, že to začalo někdy na přelomu srpna a září, kdy mě napadlo, že bych mohl studovat něco jako human-computer interaction. Vzpomněl jsem si, že jsem byl v dubnu na jednom workshopu, kde jsem si trochu něco podobného vyzkoušel. Kontaktoval jsem Petra Kosnara, který spolu s Jirkou Sekerou organizoval onen dubnový workshop v EDUinu. Ptal jsem se, kde se jejich práce dá studovat, jestli by mi o ni mohli říci více a jestli by mi mohli ukázat, jak jejich práce vypadá. A když jsem se pak sešel s Jirkou Sekerou, řekl mi, ať získám stáž, že tím se o UX designu dozvím nejvíce. Doporučil mi přímo LMC, dal mi kontakt, setkal jsem se s Michalem Maňákem, který má stáž na starosti, vypracoval jsem cvičení a pak, pořád nechápu jak, jsem byl přijat.

Proč je pro mě stáž tak úžasná?

  1. Poznám UX

Stáž pro mě má největší hodnotu v tom, že prozkoumám můj vztah s UX. Ano, tuším, že bych chtěl UX dělat a vystudovat, ale nevím, jestli je to obor, který je opravdu pro mě. To, co je na stáži nejlepší je právě to, že až skončím, budu vědět, jestli UX ano, či ne. Alespoň věřím, že to budu vědět. A bude mě to stát „jenom“ půl rok stáže.

Proč je pro mě půl rok málo? Pokud bych teď začal studovat UX, nebo cokoliv jiného, je dost možné, že bych reálnou představu o tom, jaká práce v oboru je a jestli se pro ni hodím, získal až po studiu v práci. A to by nebyl ztracený půl rok. To by bylo ztracených pět, šest, možná více let. A já mám teď možnost dost intenzivně poznat UX. Ale ne ve škole, ale na reálném pracovišti v jedné z nejlepších firem u nás. A to je důvod, proč tomu stále nemůžu uvěřit a proč je to pro mě tak skvělé.

2. Osobní mentor a super firma

Nejenom že budu ve firmě, kde jsou ostřílení designéři, ale ještě mi jeden z nich, Michal, bude mentorem. A podle toho, co mi zatím říkal, se mi bude věnovat opravdu intenzivně. Pro můj posun a rozvoj v oboru nemůže být nic lepšího, než mentor, který má na mě čas, poradí mi a dá mi zpětnou vazbu. Díky Michale!

3. Finanční výhoda

Když jsem o stáži slyšel od Jirky poprvé, ani mě nenapadlo, že bych mohl být v rámci stáže placený. A jediná překážka pro získání stáže byla právě ta finanční. Potřeboval jsem si něco vydělat, a tak jsem si sehnal práci, která měla být na krátký dlouhý týden. Abych měl čas na stáž a zároveň vydělával. A pak jsem zjistil, že samotná stáž je placená! Že ke stáži nepotřebuji práci. Neskutečný!

4. Spousta dalšího

Ale tím úžasnost nekončí. Měl bych dostat ke stáži vlastní počítač. Stáž by měla být časově dost flexibilní a podle všeho jsou v LMC samí fajn UX designéři.


Teď už jenom doufám, že stáž bude alespoň z poloviny tak úžasná, jak mi teď připadá a že mě po týdnu nevyhodí :-)

Nemůžu se dočkat pondělí!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.