One Media

One Media biedt als media consultancy bureau in Amsterdam alle onmisbare bouwstenen die ieder merk nodig heeft om zijn doelstellingen te bepalen en te behalen. Van mediastrategie tot media-inkoop. Van televisiezender tot influencer marketing. Kortom, wij zijn een totaaloplossing voor alle denkbare mediavraagstukken.

De voor jou relevante doelgroep maximaal bereiken tegen de laagst mogelijke communicatie kosten, dat is onze specialiteit, onze passie, en bewijzen we iedere dag weer voor een mooi portfolio merken. Eén adres, alle media is daarom onze slogan.

Wil je kennismaken terwijl we bouwen aan ons nieuwe media merk? Dat kan. Hieronder vind je alle benodigde contact gegevens van ons mediabedrijf.

ONE MEDIA
Lootsstraat 26H
1053NZ AMSTERDAM
020 210 1770
info@onemedia.nl
https://www.onemedia.nl

--

--

--

One Media is een Marketing en Mediabureau en gespecialiseerd in alle soorten media. Van influencer marketing tot aan televisie reclame. Welkom bij One Media.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
One Media

One Media

One Media is een Marketing en Mediabureau en gespecialiseerd in alle soorten media. Van influencer marketing tot aan televisie reclame. Welkom bij One Media.

More from Medium

How God Restores Us

5 January 2022

Journal Entry 2

Anti-Ageing