Image for post
Image for post

3 Haziran Çarşamba günü Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı ve İmece ortaklığı ile gerçekleştirilen Birlikte Öğrenme: Ekosistem Buluşması’nda “Kadınlar Arası Çevrimiçi Dayanışma Ortamı: Dijital Kooperatif” başlıklı bir oturum gerçekleştirdik.

Sosyal izolasyon nedeniyle kadınların -özellikle de kırılgan gruptaki kadınların- eve kapanması büyük bir sorun. Bireysel güçlenme, ev içindeki dengelerin olumlu yönde değişmesiyle ilişkilerde ve uzun vadede toplumsal güçlenme sonucuna katkıda bulunabilir. Bunun için pek çok başarılı örneği olan kadın kooperatifleri modelini kullanacağımız bu kooperatiflerin var olan iş hacimlerinin yanında evden çıkma olasılığı düşük olan ve zamanını yönetebilen üyeleri ile çağrı merkezi hizmeti sağlayarak kazanç elde ettikleri bir iş modeli çalışmasını öneriyoruz. Kadınların iyi oluş halleri destekleyerek, karşılaştıkları zorlukların evrenselliğinden hareketle dayanışma ortamını, düzenli online ve Covid 19 sürecinin gidişatına göre mekan içi bir araya gelişlerle desteklemek istiyoruz.

Bu proje kapsamında katılımcıların görüşlerini aldığımız ve projenin detaylarını paylaştığımız bir rapor hazırladık. Raporu buradan okuyabilirsiniz.


Image for post
Image for post

“Müzikle ilişkimiz anne karnında kalbin atışıyla başlar. Her birimiz farklı nitelikleri ve potansiyelleri olan özgün birer enstrüman olarak dünyaya geliriz. İçinde bulunduğumuz günlerde kaygı ve korku düzeyimiz çok yükselmiş olabilir. Sosyal yaşamdan uzaklaştığımız zorunlu izolasyon hali ile günlük alışkanlıklarımızın değişmesi, bugün ve geleceğimize ilişkin belirsizlikler, kendimiz ve sevdiklerimizi koruma çabamız, hastalık ve ölüm korkusu gibi nedenler, bedensel ve ruhsal dengemizi olumsuz yönde etkileyebilir. Yani müziğin diliyle bir tür ‘akord bozulması’ yaşıyor olabiliriz. Sağlıklı olabilmek ve çevremize fayda sağlayabilmek için bağışıklığımızı, moral ve yaşama sevincimizi yüksek tutmamız; değişimlere uyumlanmamız yani kendimizi “akord” etmeyi öğrenmemiz çok önemli.” — Asena Akan

Bu hedefle, 4 hafta boyunca her çarşamba Müziğin İyileştirici Gücü buluşmaları’nı gerçekleştirdik. Asena Akan kolaylaştırıcılığında yeniden akordlandığımız atölyede, hepimizin birer enstrüman olduğu bir orkestra olduk. Asena Akan, tüm katılımcıların çeşitli sesler ve enstrümanlar ile dahil olduğu “Benden Bize” adlı bir beste yaptı. Benden Bize’yi dinlemek için tıklayın. Yakında video klibini de sizinle paylaşacağız. Müzikle kalın! …


Evlerimizde, kendi içimizde kaldığımız günler yaşıyoruz. Çalışma yöntemlerimizi dönüştürdüğümüz ve bireysel olarak da dönüştüğümüz bu süreçte ekimlerimizin de hasadını alıyoruz.

Ceza İnfaz Kurumu Çalışanlarına Yönelik Eğitici Eğitimi
saha raporumuz yayınlandı!

Image for post
Image for post

About

Önemsiyoruz

Çocukların temel haklarına erişimini önemsiyoruz. Haklarına erişmeleri ve haklarının savunuculuğu için ise biz önemseyen bireylere çok iş düşüyor!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store