DNS prefecth, Web sitelerinde içerik zenginleştikçe sayfa indirme boyutu bu zenginlikle beraber büyüyor ve performans iyileştirmeleri ihtiyacı her geçen gün daha da artıyor. Performans iyileştirmesi yapmanın yeni yollarından biri DNS prefetch’dir. Bu yol ile genellikle CDN kullandığımız kaynakların DNS çözümlemesi için kaybettiği süre ile sayfanın yüklenme süresini geciktirebiliyor böylelikle kullanıcı…


Bu makalede özellikle web geliştiricilerin içli dışlı olduğu developer tools’ların çok bilinmeyen ama geliştirmele hız katacak bazı özellikleri anlatmaya çalışacağım.

Makale biraz uzun olacak ama açıkçası makaleyi tamamen bitirdiğinizde web projesi geliştirirken geliştirmelerinizde size çok pratiklik ve hız kazandıracak yöntemler öğreneceğinize eminim.

Makale içerisinde Developer tools içerisinde yer alan console…


Xamarin Forms’da iOS ve Android cihazların benzersiz bir değeri olan UUID değerini alarak cihazlara özel işlemler gerçekleştirebilirsiz örnek verecek olursak uygulamanız genele hitap eden bir uygulama değildir bu durumda sadece kişinin kendi cihazından erişme yetkisi vermek isterseniz yapmanız gereken ilgili cihazın UUID değerine göre işlem yapmaktır.

Bu ihtiyacı karşılamak için…

Murat ÖNER

Hakkımda detaylı bilgi için http://cv.muratoner.net adresini ziyaret edebilirsiniz. En güncel blog yazılarıma http://muratoner.net adresinden ulaşabilirsiniz.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store