One Team Gov Sverige
One Team Gov Sverige

One Team Gov Sverige

One Team Gov är en gräsrotsrörelse som utgår från sju enkla principer om hur vi jobbar för att förnya offentlig verksamhet.