Bộ bàn ghế phòng khách bằng gỗ Hương với nét trạm khắc cổ điển hiện đại

Mẫu bàn ghế phòng khách bằng gỗ Hương với từng nét trạm khắc cực chất. Sản phẩm nội thất từ hiện đại, sang trọng đến cổ điển hoài cổ.

Tham khảo bài viết tại website: http://www.noithatgoquy.com/bo-salon-go-huong-phong-cach-co-12-mon-sl13-ct148.html

Hình ảnh chi tiết sản phẩm:

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Dung Xinh ^^’s story.