Bộ bàn ghế salon bằng gỗ Mun sọc vân cao cấp

Giới thiệu bộ bàn ghế sa lông bằng gỗ mun sọc vân được trang trí giữa phòng khách của gia đình mang đến một tuyệt phẩm cho nội thất phòng khách.

Tham khảo bài viết tại website: http://www.noithatgoquy.com/bo-salon-go-mun-van-soc-phong-cach-co-10-mon-sl16-ct151.html

Hình ảnh chi tiết sản phẩm:

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Dung Xinh ^^’s story.