Bu güne kadar Schema.org ve data-vocabulary.org gibi yapılandırılmış veri şemalarını kullanan Google, 6 Nisan 2020 itibariyle sadece Schema.org’u kullanacağını duyurdu. Yani artık data-vocabulary.org şeması Google için uygun olmayacak.

“data-vocabulary.org şeması kullanımdan kaldırılmış olup artık Google tarafından desteklenmemektedir. schema.org türlerini kullanmak için lütfen yapınızı taşıyın.”

Google bu değişikliğin sebebini çok kısa ve öz bir şekilde şöyle açıklamış;

Uzun yıllardır neredeyse tüm sürüm arttırımlarını güvenlik açıklarına yönelik yapan WordPress, son sürümü 5.0 ile ezber bozdu.

React v16.7.0-alpha versiyonunda yer alan “Hooks” kavramına şimdiden göz atmanızda fayda var.

Variable Fonts kavramı web dünyası için daha yeni diyebileceğimiz fakat geleceği gayet parlak olan bir konu. Bu yazıdaki amacım, değişken yazı tipleri kavramı konusundaki farkındalığı arttırmak olup, daha çok bilgi sahibi olmak isteyenler için yazının altında bir çok kaynak linki paylaşacağım.

Variable Fonts Nedir?

Sözde Elemanlar ile Sözde Sınıfların Ayırımına Dikkat!

<div>Batu </div>
div::before {
content:"Hoş geldin ";
}
div::after {
content:"bebek.";
}

Onur Kaplan

Front-end Developer & UI Designer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store