Image for post
Image for post

Bu yazımda Agile süreçlerinde yürürlüğü sağlamamızda büyük önem taşıyan ve Scrum’ın 3 önemli ayağı transparency(şeffaflık), inspection(gözlem), adaptation(adaptasyon)’dan biri olan transparency’den ve bunu Bestcloudforme’de nasıl uyguladığımızdan bahsedeceğim.

Scrum’ın doğru ve sürekli uygulanmasının kontrolü bu 3 ayağın doğru uygulanmasından geçiyor. Her bir ayağın kendi mekanizması mevcut. Ve bu mekanizmaların çalışır olmasını sağlamak bütüne giden yolda size kolaylık sağlıyor. Transparency; Scrum rollerinin hepsi arasında doğru iletişimin temel taşlarından birini oluşturmakta. Takım içerisindeki her rolün ve yapılan işi denetleyen kişilerin ortak bir paydada birleşmesini hedefler. Yapılacak işin kesin bir sonucunun, BİTTİ(DONE)’sinin olması ve bunun herkes tarafından bilinmesini sağlar.

Peki Bestcloudforme bunu nasıl sağlıyor?

Bestcloudforme kurulduğu günden beri Agile metodlarını mümkün olan en üst seviyede sağlamaya ciddi bir efor sarf ediyor. Gittikçe büyüyen bir yapıda bunu sağlamak zor olsa da “Ağaç yaş iken eğilir” lafının doğruluğunun bir ispatı olarak büyüdükçe geçmişteki tecrübelerinden de destekle bunu uygulamaya devam edebiliyor. …


Image for post
Image for post

Merhaba! Bu yazımızda sizlere eczacıların online pazaryeri olan Farmazon’un ödeme sisteminin, AWS ve Container dönüşüm hikayesinden bahsedeceğiz. Ödeme sistemleri konusunda ülkemizin en deneyimli ekiplerinden biri olan Craftbase’in geliştirmiş olduğu uygulama, Farmazon’un ödeme sisteminin temelini oluşturuyor. Bu projede en önemli anahtar kelimelerimiz güvenlik ve yüksek erişebilirlik oldu. Bu süreçte bizlere destek veren sektörün duayen isimlerinden Craftbase’in Kurucuları Hakan Erdoğan ve Sabri Onur Tüzün, Farmazon’un CTO’su Ahmet Seğmen ve ekiplerine desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.

Kilometre taşları:


Image for post
Image for post

Son birkaç aydır uzaktan izlediğimiz, acaba Türkiye’de de görülür mü? Ne zaman görülür? Türkiye’de ne kadar sürede yayılır? Ekonomik sonuçları ne olur? gibi soruları sormamıza sebep olan Korona virüsü yayılmaya devam ediyor. Çin’den sonra Avrupa’ya da yayıldı. İtalya’da ciddi bir yıkıma sebep oldu. Derken Türkiye’ye de yayıldı.

Bizler İtalya’yı üzülerek izlerken, “ya bu insanlar da uyarıları hiç dikkate almıyor!” derken, Türkiye’de de ilk vakalar görülmeye başlandı. Daha İtalya’yı izlerken kimileri çantasında dezenfektanlar, maskeler, kolonyalar taşımaya başlamıştı bile. Toplu taşımalara binmek bir korku sebebi olmuştu. Böyle bir ortamda çoğu insanın ilk düşündüğü şey belki de ilk nelerden vaz geçeceği oluyor.

Şahsen benim aklıma ilk gelen “Sadece zorunlu ihtiyaçlar için sokağa çıkarım, ihtiyaç olamayan her şeyden vaz geçerim.“ oldu. Ama işi ne yapacaktım? her gün 3 vesait ile işe gittiğimi düşünürsek oldukça yüksek bir risk grubundaydım. Neyse ki çalıştığım firmada her konuda olduğu gibi bu konuda da duyarlılık üst seviyedeydi. Daha Korona virüsü Türkiye’ye gelmeden nasıl aksiyonlar alabileceğimiz konusunda konuşulmuştu. …

About

Onur

A Product owner at Bestclouforme

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store